údržba, SERVISNÉ ÚKONY
Jednoduchá sadzba za normohodinu:
25,-€ (vrátane DPH)
15 min. tarifikácia


Príklady výpočtu:
Projekt A trvá 0:10 hod., účtované je 0,25 x 6,25€
Projekt B trvá 3:30 hod., účtované je 3,5 x 25 = 87,5€

Pravidelná odporúčaná údržba webu + pretestovanie = 0,75 hod

Aktualizácia rozšírení a šablón webovej stránky + pretestovanie = 1 hod

Obnova expirovanej webovej stránky (ak je dostupná záloha) a znovu-poprepájanie a nastavenie webovej stránky + pretestovanie = 2+ hod

Optimalizácia rýchlosti webovej stránky + pretestovanie = 1,5 hod

Konzultácia, vrátane prípravy na konzultáciu = 1 hod

Iné úkony = na základe časového odhadu.