Prípadová štúdia: Vývoj webovej stránky IMIDPACK

1. Úvod:

IMIDPACK je popredná výrobná a obchodná spoločnosť špecializujúca sa na priemyselné obalové riešenia pod vlastnou značkou. Spoločnosť IMIDPACK sa zameriava na vysokokvalitné kartónové plastové, textilné a EPP obaly a jej riešenia sú prispôsobené rôznym potrebám zákazníkov v automobilovom priemysle a iných odvetviach. Záväzok spoločnosti poskytovať maximálnu ochranu a bezpečnosť počas výroby, prepravy a skladovania výrobkov ju odlišuje ako dôveryhodného partnera v obalovom priemysle.

2. Základné informácie:

Spoločnosť IMIDPACK, ktorú prevádzkuje IMID Slovakia, s.r.o., sa môže pochváliť tímom odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti výroby a obchodných činností súvisiacich s priemyselnými obalovými riešeniami. S dôrazom na inovácie a spokojnosť zákazníkov sa spoločnosť IMIDPACK neustále snaží ponúkať baliace riešenia na mieru, ktoré spĺňajú jedinečné požiadavky jej klientov, či už ide o komplexné alebo štandardizované baliace potreby.

3. Ciele:

 • Vytvoriť profesionálnu a informatívnu webovú stránku, ktorá bude prezentovať sortiment priemyselných obalových riešení a odborné znalosti spoločnosti IMIDPACK.
 • Vyzdvihnúť záväzok spoločnosti v oblasti kvality, bezpečnosti a inovácií obalových materiálov a riešení.
 • Poskytnúť potenciálnym zákazníkom komplexné informácie o produktoch a zdroje vrátane špecifikácií a aplikácií kartónových plastových, textilných a EPP obalov.
 • Zlepšiť dostupnosť pre klientov, ktorí sa môžu informovať o produktoch, zadávať objednávky a žiadať o prispôsobené obalové riešenia.

4. Proces navrhovania:

Proces návrhu webovej stránky IMIDPACK sa začal dôkladným pochopením identity značky spoločnosti, jej hodnôt a cieľovej skupiny. Spoločné brainstormingy pomohli definovať rozloženie, štruktúru a vizuálne prvky webovej stránky, aby sa zabezpečil súlad s profesionálnym imidžom spoločnosti IMIDPACK a jej záväzkom k dokonalosti. Na vizualizáciu dizajnu webovej lokality boli vytvorené drôtené rámce a makety so zameraním na používateľsky prívetivú navigáciu a jasnú prezentáciu informácií o produktoch.

5. Vývoj:

Webová lokalita IMIDPACK bola vytvorená pomocou WordPress ako systému správy obsahu (CMS) a Elementor ako nástroja na tvorbu stránok. WordPress poskytol robustný základ pre vývoj webovej lokality, ktorý ponúka flexibilitu, škálovateľnosť a jednoduché používanie. Intuitívne rozhranie Elementor typu drag-and-drop umožnilo vývojovému tímu vytvárať vizuálne atraktívne a vysoko funkčné stránky bez potreby rozsiahleho kódovania. Vďaka využitiu výkonu systémov WordPress a Elementor ponúka webová lokalita spoločnosti IMIDPACK bezproblémové používateľské prostredie, ktoré návštevníkom umožňuje jednoduchú navigáciu a prístup k informáciám o produktoch, odborných znalostiach a kontaktných údajoch spoločnosti.

6. Vlastnosti a funkčnosť:

 • Stránky produktov: Podrobné popisy a špecifikácie kartónových plastových, textilných a EPP obalov spoločnosti IMIDPACK s dôrazom na ich použitie a výhody.
 • Odbornosť tímu: Informácie o tíme odborníkov spoločnosti IMIDPACK v oblasti výroby a obchodných činností, ktoré prezentujú ich skúsenosti a snahu o spokojnosť zákazníkov.
 • Kontaktné informácie: Prehľadné zobrazenie kontaktných údajov spoločnosti IMIDPACK vrátane e-mailových adries a telefónnych čísiel pre otázky, objednávky a prispôsobené obalové riešenia.
 • Formulár žiadosti: Intuitívny online formulár, ktorý umožňuje klientom zasielať otázky, žiadať o cenové ponuky alebo zadávať objednávky priamo prostredníctvom webovej stránky.

7. Responzívny dizajn:

Webová lokalita bola navrhnutá s responzívnym rozložením, ktoré zabezpečuje optimálne zobrazenie a funkčnosť na rôznych zariadeniach vrátane stolových počítačov, notebookov, tabletov a smartfónov. Táto responzívnosť zlepšuje používateľský zážitok a prístupnosť webovej lokality a umožňuje návštevníkom prístup k produktom a informáciám spoločnosti IMIDPACK z akéhokoľvek zariadenia.

8. Spustenie:

Po dokončení vývoja a testovania bola webová stránka spoločnosti IMIDPACK oficiálne spustená, pričom ju sprevádzala propagačná kampaň, ktorá oznamovala jej dostupnosť pre zákazníkov. Na vytvorenie povedomia a zvýšenie návštevnosti webovej stránky sa využili kanály sociálnych médií, e-mailové bulletiny a cielená reklama.

9. Výsledky a vplyv:

 • Zlepšenie zapojenia zákazníkov: Webová stránka uľahčila lepšiu komunikáciu a zapojenie zákazníkov, pretože im umožnila jednoduchý prístup k informáciám o produktoch a odborných znalostiach spoločnosti IMIDPACK.
 • Zvýšená viditeľnosť značky: Webová stránka posilnila prítomnosť spoločnosti IMIDPACK na internete, čím sa spoločnosť stala dôveryhodným poskytovateľom vysokokvalitných priemyselných obalových riešení na trhu.
 • Zvýšenie počtu dopytov a objednávok: Prehľadné zobrazenie kontaktných informácií a intuitívny formulár žiadosti na webovej stránke viedli k zvýšeniu počtu dopytov, objednávok a žiadostí o prispôsobené obalové riešenia, čo umožnilo spoločnosti IMIDPACK lepšie slúžiť svojim zákazníkom a uspokojovať ich potreby.

10. Záver:

Vývoj webovej stránky spoločnosti IMIDPACK úspešne dosiahol svoje ciele, ktorými sú prezentácia odborných znalostí spoločnosti, jej produktov a záväzku ku kvalite a inováciám v oblasti priemyselných obalových riešení. Využitím systémov WordPress a Elementor spoločnosť IMIDPACK vytvorila používateľsky prívetivú a vizuálne atraktívnu online platformu na nadviazanie kontaktu so zákazníkmi a posilnenie svojej pozície popredného poskytovateľa obalových riešení.

11. Referencie a poďakovania:

Vývojový tím oceňuje podporu a spoluprácu zamestnancov spoločnosti IMIDPACK počas celého projektu. Okrem toho boli v procese návrhu a vývoja webovej lokality nápomocné zdroje, ako sú zásuvné moduly WordPress a online návody.

Spolupráca?

Volajte 0908 423 374

Tvorba web stránok Košice

Ing. Jozef Antol

Tvorba web stránok Košice a celá SR od roku 2009. Špecializácia: menšie projekty, firemné stránky, živnostníci.

Zavolajte nám!
📞 0908 42 33 74 | Ing. Jozef Antol
Hello. Add your message here.