Prípadová štúdia: Re-dizajn Festjazykovka.sk a vytvorenie špecializovanej stránky obchodu

Before After

1. Úvod:

FestJazykovka je popredná jazyková škola, ktorá sa špecializuje na poskytovanie kvalitných jazykových kurzov pre široké spektrum študentov. S cieľom posilniť svoju trhovú pozíciu a zvýšiť angažovanosť zákazníkov sa FestJazykovka pustila do projektu redizajnu svojej webovej stránky a vytvorenia samostatnej stránky pre obchod. Tento projekt mal za cieľ prezentovať odborné znalosti školy, jej hodnoty a ponúkané služby, a zároveň zjednodušiť prístup k nákupu kurzov a materiálov.

2. Pozadie:

FestJazykovka sa riadi misiou poskytovať spoľahlivé a kvalitné jazykové vzdelávanie, pričom sa zameriava na hodnoty ako dôvera, spoľahlivosť, orientácia na zákazníka a inovácia. Škola neustále hľadá nové prístupy, inovácie a produkty, aby zvýšila efektívnosť a pohodlie svojich študentov. Uvedomujúc si dôležitosť online prítomnosti, FestJazykovka sa rozhodla redizajnovať svoju webovú stránku a vytvoriť dedikovanú stránku pre obchod, ktorá by efektívne komunikovala jej hodnoty, odborné znalosti a ponuku kurzov a materiálov.

3. Ciele:

 • ● Vytvoriť profesionálnu a užívateľsky prívetivú webovú stránku, ktorá bude prezentovať odborné znalosti, služby a hodnoty FestJazykovky.
 • ● Poskytnúť komplexné informácie o sortimente jazykových kurzov a materiálov.
 • ● Zdôrazniť záväzok FestJazykovky k dôvere, spoľahlivosti, orientácii na zákazníka a inováciám.
 • ● Zvýšiť zákaznícku angažovanosť a komunikáciu prostredníctvom webovej stránky, vrátane poskytnutia kontaktných informácií pre otázky a konzultácie.
 • ● Vytvoriť dedikovanú stránku pre obchod, ktorá umožní jednoduchý a efektívny nákup jazykových kurzov a materiálov.

4. Proces navrhovania:

Proces návrhu začal dôkladnou analýzou identity značky FestJazykovka, jej hodnôt a cieľovej skupiny. Kolaboratívne brainstormingové stretnutia pomohli definovať štruktúru, rozloženie a vizuálne prvky webovej stránky a obchodu. Cieľom návrhu bolo odrážať profesionalitu, odborné znalosti a inovatívneho ducha FestJazykovky, s čistou a modernou estetikou. Vytvorili sa drátové modely a makety na vizualizáciu rozloženia a funkčnosti webovej stránky a obchodu, čím sa zabezpečila intuitívna užívateľská skúsenosť.

5. Vývoj:

Webová stránka a obchod boli vyvinuté pomocou systému na správu obsahu (CMS) WordPress a nástroja na tvorbu stránok Elementor. WordPress poskytol robustný základ pre webovú stránku a obchod, ponúkajúc flexibilitu, škálovateľnosť a jednoduchosť použitia. Intuitívne rozhranie drag-and-drop nástroja Elementor umožnilo vývojovému tímu vytvárať vizuálne príťažlivé a vysoko funkčné stránky bez rozsiahleho kódovania. Využitím systému WordPress a nástroja Elementor ponúka webová stránka a obchod FestJazykovky plynulé užívateľské prostredie, ktoré umožňuje návštevníkom ľahko navigovať a získať informácie o službách, hodnotách a kontaktných údajoch školy.

6. Vlastnosti a funkčnosť:

 • ● Stránky služieb: Podrobné popisy jazykových kurzov a materiálov ponúkaných FestJazykovkou.
 • ● Misia a hodnoty: Informácie o misii a profesionálnych hodnotách FestJazykovky, vrátane dôvery, spoľahlivosti, orientácie na zákazníka a inovácií.
 • ● Kontaktné informácie: Jasné zobrazenie kontaktných údajov FestJazykovky, vrátane e-mailu a telefónneho čísla pre otázky a konzultácie.
 • ● Referencie: Zákaznícke ohlasy a úspešné príbehy, ktoré zdôrazňujú spoľahlivosť, odborné znalosti a záväzok FestJazykovky k spokojnosti študentov.
 • ● Obchodná stránka: Dedikovaná stránka pre nákup jazykových kurzov a materiálov, s intuitívnym rozhraním pre jednoduchý nákupný proces.

7. Responzívny dizajn:

Webová stránka a obchod boli navrhnuté s responzívnym rozložením, ktoré zabezpečuje optimálne zobrazenie a funkcionalitu na stolných počítačoch, notebookoch, tabletoch a smartfónoch. Táto responzívnosť zlepšuje užívateľskú skúsenosť a dostupnosť webovej stránky a obchodu, čo umožňuje návštevníkom získať prístup k službám a informáciám FestJazykovky z akéhokoľvek zariadenia.

8. Spustenie:

Po dokončení vývoja a testovania boli webová stránka a obchod FestJazykovky oficiálne spustené, sprevádzané propagačnou kampaňou oznamujúcou ich dostupnosť zákazníkom. Na vytvorenie povedomia a zvýšenie návštevnosti webovej stránky a obchodu sa využívali sociálne siete, e-mailové newslettery a miestna reklama.

9. Výsledky a vplyv:

 • ● Zlepšená zákaznícka angažovanosť: Webová stránka a obchod zlepšili komunikáciu a angažovanosť so zákazníkmi, poskytujúc jednoduchý prístup k informáciám o kurzoch a hodnotách FestJazykovky.
 • ● Posilnená online prítomnosť: Webová stránka a obchod posilnili online prítomnosť FestJazykovky, čím ju umiestnili na trhu ako spoľahlivého a inovatívneho poskytovateľa jazykového vzdelávania.
 • ● Zvýšený počet otázok a konzultácií: Jasné zobrazenie kontaktných informácií na webovej stránke a obchode viedlo k zvýšeniu počtu otázok a konzultácií, čo umožnilo FestJazykovke lepšie slúžiť svojim študentom a uspokojiť ich potreby.
 • ● Zvýšené predaje: Dedikovaná obchodná stránka zjednodušila nákupný proces, čo viedlo k zvýšeniu predaja jazykových kurzov a materiálov.

10. Záver:

Redizajn webovej stránky a vytvorenie dedikovanej obchodnej stránky FestJazykovky úspešne dosiahli svoje ciele, ktorými sú prezentácia odborných znalostí, hodnôt a služieb školy, ako aj zvýšenie angažovanosti a komunikácie so zákazníkmi. Využitím systémov WordPress a Elementor vytvorila FestJazykovka užívateľsky prívetivú a vizuálne príťažlivú online platformu, ktorá uľahčuje kontakt so zákazníkmi a posilňuje jej pozíciu ako lídra na trhu jazykového vzdelávania.

11. Referencie a poďakovanie:

Vývojový tím ďakuje zamestnancom FestJazykovky za ich podporu a spoluprácu počas celého projektu. Ďalej, zdroje ako WordPress pluginy a online tutoriály boli neoceniteľné pri návrhu a vývoji webovej stránky a obchodnej stránky.
Spolupráca?

Volajte 0908 423 374

Tvorba web stránok Košice

Ing. Jozef Antol

Tvorba web stránok Košice a celá SR od roku 2009. Špecializácia: menšie projekty, firemné stránky, živnostníci.

Zavolajte nám!
📞 0908 42 33 74 | Ing. Jozef Antol
Hello. Add your message here.