Prípadová štúdia: Kybernetix Re-dizajn webovej stránky z nekvalitnej na kvalitnú

Before After

1. Úvod:

Spoločnosť Kybernetix je kľúčovým hráčom v oblasti IT riešení a ponúka celý rad služieb vrátane vývoja softvéru, kybernetickej bezpečnosti a IT poradenstva. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a odhodlaniu dosahovať dokonalosť sa spoločnosť Kybernetix snaží posilniť svoju prítomnosť na trhu a efektívnejšie spolupracovať so svojimi klientmi. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť Kybernetix iniciovala komplexný projekt redizajnu webovej stránky, aby lepšie prezentovala svoje odborné znalosti, hodnoty a inovatívne riešenia.

2. Pozadie:

Spoločnosť Kybernetix sa zameriava na poskytovanie spoľahlivých a komplexných IT služieb, pričom dodržiava profesionálne hodnoty, ako sú dôvera, spoľahlivosť, včasnosť, orientácia na zákazníka, výkonnosť a inovácie. Spoločnosť Kybernetix si uvedomuje kľúčovú úlohu silnej online prítomnosti v dnešnom digitálnom prostredí, a preto sa snaží vytvoriť webovú stránku, ktorá by účinne informovala o jej hodnotách, odborných znalostiach a službách existujúcich aj potenciálnych klientov.

3. Ciele:

 • ● Vytvoriť profesionálnu a používateľsky prívetivú webovú stránku: Vytvoriť stránku, ktorá jasne a atraktívne prezentuje odborné znalosti, služby a hodnoty spoločnosti Kybernetix.
 • ● Komplexné informácie o službách: Poskytnúť podrobné informácie o službách spoločnosti Kybernetix vrátane vývoja softvéru, kybernetickej bezpečnosti a poradenstva v oblasti IT.
 • ● Zdôraznite základné hodnoty: Zdôraznite záväzok spoločnosti Kybernetix k dôvere, spoľahlivosti, orientácii na zákazníka a inovácii.
 • ● Zvýšte angažovanosť zákazníkov: Zvýšiť interakciu a komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom webovej stránky vrátane poskytovania jednoduchého prístupu ku kontaktným informáciám pre otázky a konzultácie.

4. Proces navrhovania:

Proces redizajnu sa začal hĺbkovou analýzou identity značky Kybernetix, jej hodnôt a cieľovej skupiny. Uskutočnili sa spoločné brainstormingové stretnutia s cieľom definovať štruktúru, rozloženie a vizuálne prvky stránky. Cieľom návrhu bolo odrážať profesionalitu, odbornosť a inovatívneho ducha spoločnosti Kybernetix s čistou a modernou estetikou. Na vizualizáciu rozvrhnutia a funkčnosti boli vytvorené drôtené rámce a makety, ktoré zabezpečili intuitívne používateľské prostredie.

5. Vývoj:

Nová webová lokalita bude vytvorená pomocou WordPress ako systému správy obsahu (CMS) a Elementor ako nástroja na tvorbu stránok. WordPress ponúka flexibilný, škálovateľný a používateľsky prívetivý základ, zatiaľ čo rozhranie Elementor typu drag-and-drop umožňuje vytvárať vizuálne príťažlivé a vysoko funkčné stránky bez rozsiahleho kódovania. Táto kombinácia zabezpečuje bezproblémový používateľský zážitok, ktorý návštevníkom umožňuje jednoduchú navigáciu a prístup k informáciám o službách, hodnotách a kontaktných údajoch spoločnosti Kybernetix.

6. Vlastnosti a funkčnosť:

 • ● Stránky služieb: Podrobný opis služieb spoločnosti Kybernetix vrátane vývoja softvéru, kybernetickej bezpečnosti a poradenstva v oblasti IT.
 • ● Poslanie a hodnoty: Informácie o poslaní a profesionálnych hodnotách spoločnosti Kybernetix, ako sú dôvera, spoľahlivosť, orientácia na zákazníka a inovácie.
 • ● Kontaktné informácie: Jasne zobrazené kontaktné údaje vrátane e-mailu a telefónnych čísel pre otázky a konzultácie.
 • ● Referencie: Referencie zákazníkov a úspešné príbehy prezentujúce spoľahlivosť, odbornosť a snahu o spokojnosť zákazníkov spoločnosti Kybernetix.

7. Responzívny dizajn:

Webová lokalita bude mať responzívny dizajn, ktorý zabezpečí optimálne zobrazenie a funkčnosť na rôznych zariadeniach vrátane stolových počítačov, notebookov, tabletov a smartfónov. Táto responzívnosť zlepšuje používateľský zážitok a prístupnosť a umožňuje návštevníkom prístup k službám a informáciám spoločnosti Kybernetix z akéhokoľvek zariadenia.

8. Spustenie:

Po dokončení fázy vývoja a testovania bude prepracovaná webová lokalita spoločnosti Kybernetix oficiálne spustená. Spustenie bude podporené propagačnou kampaňou využívajúcou kanály sociálnych médií, e-mailové bulletiny a miestnu reklamu s cieľom vytvoriť povedomie a zvýšiť návštevnosť nového webu.

9. Výsledky a vplyv:

 • ● Zlepšená angažovanosť zákazníkov: Nová webová stránka uľahčí lepšiu komunikáciu a zapojenie zákazníkov tým, že poskytne jednoduchý prístup k informáciám o službách a hodnotách spoločnosti Kybernetix.
 • ● Zlepšená online prítomnosť: Webová stránka posilní online prítomnosť spoločnosti Kybernetix a bude ju prezentovať ako spoľahlivého a inovatívneho poskytovateľa IT riešení.
 • ● Zvýšenie počtu dopytov a konzultácií: Jasne zobrazené kontaktné informácie povedú k zvýšeniu počtu dopytov a konzultácií, čo umožní spoločnosti Kybernetix lepšie slúžiť svojim klientom a uspokojovať ich potreby.

10. Záver:

Cieľom redizajnu webovej stránky spoločnosti Kybernetix je úspešne prezentovať odborné znalosti, hodnoty a služby spoločnosti a zároveň zvýšiť angažovanosť a komunikáciu so zákazníkmi. S využitím systémov WordPress a Elementor vytvorí spoločnosť Kybernetix používateľsky prívetivú a vizuálne atraktívnu online platformu, ktorá posilní jej pozíciu dôveryhodného partnera v oblasti IT riešení.

11. Referencie a poďakovanie:

Vývojový tím vyjadruje poďakovanie zamestnancom spoločnosti Kybernetix za podporu a spoluprácu počas celého projektu. Okrem toho boli v procese návrhu a vývoja webových stránok nápomocné zdroje, ako sú zásuvné moduly WordPress a online návody.
Spolupráca?

Volajte 0908 423 374

Tvorba web stránok Košice

Ing. Jozef Antol

Tvorba web stránok Košice a celá SR od roku 2009. Špecializácia: menšie projekty, firemné stránky, živnostníci.

Zavolajte nám!
📞 0908 42 33 74 | Ing. Jozef Antol
Hello. Add your message here.