Prípadová štúdia: Elektromont Košice Vývoj webových stránok

1. Úvod:

Elektromont Košice sa etabloval ako popredný dodávateľ riešení v oblasti elektrickej energie s viac ako 26-ročnými odbornými znalosťami a skúsenosťami v oblasti systémov NN, VN a VVN. Ako spoľahlivý partner č. 1 v oblasti elektroenergetiky sa spoločnosť Elektromont Košice zaviazala poskytovať komplexné služby, ktoré spĺňajú širokú škálu požiadaviek zákazníkov. S cieľom posilniť svoju pozíciu na trhu a zvýšiť angažovanosť zákazníkov sa spoločnosť Elektromont Košice pustila do projektu vývoja webovej stránky, ktorého cieľom je prezentovať svoje odborné znalosti, hodnoty a inovatívne riešenia.

2. Pozadie:

Spoločnosť Elektromont Košice, ktorej poslaním je poskytovať spoľahlivé a komplexné služby, sa usiluje o dodržiavanie profesionálnych hodnôt, ako sú dôvera, spoľahlivosť, včasnosť, orientácia na zákazníka, výkonnosť a inovácie. Spoločnosť sa neustále snaží prinášať svojim zákazníkom nové prístupy, inovácie, produkty a riešenia na zvýšenie efektívnosti, bezpečnosti a osobného komfortu. Keďže si spoločnosť Elektromont Košice uvedomuje dôležitosť online prítomnosti v dnešnom digitálnom prostredí, snažila sa vytvoriť webovú stránku, ktorá by slúžila ako platforma na komunikáciu jej hodnôt, odborných znalostí a ponuky existujúcim a potenciálnym zákazníkom.

3. Ciele:

 • ● Vytvoriť profesionálnu a užívateľsky prívetivú webovú stránku, ktorá bude prezentovať odborné znalosti, služby a hodnoty spoločnosti Elektromont Košice
 • ● Poskytnúť komplexné informácie o rozsahu služieb spoločnosti vrátane systémov NN, VN a VVN a inovatívnych riešení.
 • ● Zdôrazniť záväzok spoločnosti Elektromont Košice k dôvere, spoľahlivosti, orientácii na zákazníka a inováciám.
 • ● Zvýšiť angažovanosť a komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom webovej stránky vrátane poskytovania kontaktných informácií pre otázky a konzultácie.

4. Proces navrhovania:

Proces návrhu sa začal dôkladnou analýzou identity značky Elektromont Košice, jej hodnôt a cieľovej skupiny. Spoločné brainstormingové sedenia pomohli definovať štruktúru, rozloženie a vizuálne prvky webovej stránky. Cieľom návrhu bolo odzrkadliť profesionalitu, odbornosť a odhodlanie spoločnosti Elektromont Košice inovovať, a to s čistou a modernou estetikou. Na vizualizáciu rozvrhnutia a funkčnosti webovej stránky boli vytvorené wireframy a makety, ktoré zabezpečili intuitívny používateľský zážitok.

5. Vývoj:

Webová stránka bola vytvorená pomocou WordPress ako systému na správu obsahu (CMS) a Elementor ako nástroja na tvorbu stránok. WordPress poskytol pevný základ pre vývoj webovej lokality, pretože ponúka flexibilitu, škálovateľnosť a jednoduché používanie. Intuitívne rozhranie Elementor typu drag-and-drop umožnilo vývojovému tímu vytvárať vizuálne úžasné a vysoko funkčné stránky bez potreby rozsiahleho kódovania. Vďaka využitiu možností systému WordPress a nástroja Elementor ponúka webová lokalita spoločnosti Elektromont Košice bezproblémové používateľské prostredie, ktoré návštevníkom umožňuje jednoduchú navigáciu a prístup k informáciám o službách, hodnotách a kontaktných údajoch spoločnosti.

6. Vlastnosti a funkčnosť:

 • ● Stránky služieb: Podrobný opis služieb spoločnosti Elektromont Košice vrátane systémov NN, VN a VVN a inovatívnych riešení.
 • ● Poslanie a hodnoty: Informácie o poslaní a profesionálnych hodnotách spoločnosti vrátane dôvery, spoľahlivosti, orientácie na zákazníka a inovácií.
 • ● Kontaktné informácie: Prehľadné zobrazenie kontaktných údajov spoločnosti Elektromont Košice vrátane e-mailu a telefónneho čísla pre otázky a konzultácie.
 • ● Referencie: Svedectvá zákazníkov a príbehy o úspechoch, ktoré vyzdvihujú spoľahlivosť, odbornosť a snahu o spokojnosť zákazníkov spoločnosti Elektromont Košice.

7. Responzívny dizajn:

Webové stránky boli navrhnuté s responzívnym rozložením, ktoré zabezpečuje optimálne zobrazenie a funkčnosť na stolných počítačoch, notebookoch, tabletoch a smartfónoch. Táto responzívnosť zlepšuje používateľský zážitok a prístupnosť webovej stránky a umožňuje návštevníkom prístup k službám a informáciám spoločnosti Elektromont Košice z akéhokoľvek zariadenia.

8. Spustenie:

Po dokončení vývoja a testovania bola webová stránka spoločnosti Elektromont Košice oficiálne spustená a sprevádzala ju propagačná kampaň, ktorá oznamovala jej dostupnosť pre zákazníkov. Na vytvorenie povedomia a zvýšenie návštevnosti webovej stránky sa využili kanály sociálnych médií, e-mailové bulletiny a miestna reklama.

9. Výsledky a vplyv:

 • ● Zlepšenie zapojenia zákazníkov: Webová stránka uľahčila lepšiu komunikáciu a angažovanosť zákazníkov, pretože im umožnila jednoduchý prístup k informáciám o službách a hodnotách spoločnosti Elektromont Košice.
 • ● Zlepšená prítomnosť na internete: Webová stránka posilnila online prítomnosť spoločnosti Elektromont Košice, čím sa spoločnosť na trhu umiestnila ako spoľahlivý a inovatívny poskytovateľ riešení v oblasti elektrickej energie.
 • ● Zvýšený počet dopytov a konzultácií: Prehľadné zobrazenie kontaktných informácií na webovej stránke viedlo k zvýšeniu počtu dopytov a konzultácií, čo umožnilo spoločnosti Elektromont Košice lepšie slúžiť svojim zákazníkom a uspokojovať ich potreby.

10. Záver:

Vývoj webovej stránky spoločnosti Elektromont Košice úspešne splnil svoje ciele, ktorými sú prezentácia odborných znalostí, hodnôt a služieb spoločnosti a zároveň zvýšenie angažovanosti a komunikácie so zákazníkmi. Využitím systémov WordPress a Elementor spoločnosť Elektromont Košice vytvorila používateľsky prívetivú a vizuálne atraktívnu online platformu na nadviazanie kontaktu so zákazníkmi a posilnenie svojej pozície spoľahlivého partnera č. 1 v oblasti elektrickej energie.

11. Referencie a poďakovanie:

V roku 2018 sa uskutočnilo niekoľko projektov, ktoré sa týkali elektrickej energie v rámci projektu Elektromontáž: Vývojový tím ďakuje za podporu a spoluprácu zamestnancom spoločnosti Elektromont Košice počas celého projektu. Okrem toho boli v procese návrhu a vývoja webovej stránky nápomocné zdroje, ako sú pluginy WordPress a online návody.
Spolupráca?

Volajte 0908 423 374

Tvorba web stránok Košice

Ing. Jozef Antol

Tvorba web stránok Košice a celá SR od roku 2009. Špecializácia: menšie projekty, firemné stránky, živnostníci.

Zavolajte nám!
📞 0908 42 33 74 | Ing. Jozef Antol
Hello. Add your message here.